prof. dr. ir. J.B. Terpstra (Jan)

Emeritus hoogleraar - Vaksectie Strafrecht en Criminologie
Emeritus hoogleraar - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

prof. dr. ir. J.B. Terpstra (Jan)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Jan Terpstra is emeritus hoogleraar criminologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn onderzoek en publicaties hebben vooral betrekking op het functioneren van de politie, de zorg voor maatschappelijke veiligheid, het veiligheidsbeleid en justitie. Hij heeft onder meer onderzoek gedaan naar de organisatie van politiewerk, politiebestel, politiecultuur, naar het gebiedsgebonden politiewerk (vooral door wijkagenten), naar samenwerking en regie in de lokale veiligheidszorg, naar opsporing en vervolging en naar private veiligheidsinstellingen. Tot de onderwerpen die hem interesseren behoren onder meer de dynamiek van het uitvoerend werk bij politie en veiligheidszorg, vernieuwingen en hervormingen in politiewerk in brede zin, justitie en veiligheidsaanpakken. Hij heeft ook ervaring opgedaan met internationaal vergelijkend onderzoek op de genoemde terreinen. Behalve naar empirisch onderzoek gaat zijn belangstelling uit naar theoretische vraagstukken met betrekking tot politie, veiligheid en justitie.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden