J.L.S. The (Jenna) MA

Promovendus - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Promovendus - Radboud Institute for Culture and History

J.L.S. The (Jenna) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Jenna The (1997) is promovendus aan het Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid (GKO). Ze is geïnteresseerd in cultuurgeschiedenis van Europa, specifiek de zintuigelijke en emotionele ervaring van de negentiende en begin twintigste-eeuwse stad.

In haar proefschrift onderzoekt ze de veranderende relaties tussen dieren en mensen in Amsterdam tussen 1840 en 1910. Dit doet ze vanuit een zintuigelijk en emotioneel perspectief: hoe ervoeren dieren en mensen elkaar via hun zintuigen en emoties, en hoe gebruikten ze hun zintuigen en emoties om met deze verschuivende interacties en ervaringen om te gaan? Hiermee ambieert ze een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de uitdagingen van mens-dier relaties vandaag de dag. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door NWO (Promoties in de Geesteswetenschappen).

Jenna rondde zowel haar bachelor Geschiedenis (2020) als haar master Geschiedenis en Actualiteit (2021) cum laude af aan de Radboud Universiteit. In haar masterscriptie onderzocht zij de zintuigelijke en emotionele omgang van Amsterdamse weggebruikers met de fietser en automobilist in negentiende-eeuws Amsterdam. Daarnaast deed ze bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een onderzoeksstage naar dierengeuren voor het project Odeuropa, dat de Europese geurgeschiedenis onderzoekt. Verder zat zij in de redactie van historisch tijdschrift Ex Tempore en doet redactiewerk voor Geschiedenis Magazine.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden