prof. dr. J.M.M.H. Thijssen (Hans)

Hoogleraar - Geschiedenis van de filosofie

prof. dr. J.M.M.H. Thijssen (Hans)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Hans Thijssen probeert met filosofie een verfrissend perspectief te bieden op de ‘grote vragen' in het menselijk bestaan, en zo mensen te helpen een betekenisvol en gelukkig leven te leiden. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met het thema geluk. Hij onderzoekt wat we bedoelen wanneer we het over geluk hebben en wat we van de wijsheidstradities kunnen leren om tot bloei te komen. De Boeddhistische filosofie biedt een belangrijke aanvulling op het westerse perspectief vooral wanneer we de samenhang willen begrijpen tussen persoonlijke bloei, maatschappelijk geluk en duurzaamheid. In 2016 richtte hij het Radboud Platform voor Geluk op, waarin hoogleraren van verschillende disciplines samenwerken over het thema geluk. (http://www.ru.nl/impact/samenwerken/vm/geluk/)

Als spreker en schrijver brengt hij de inzichten van de filosofie onder de aandacht van een breder publiek en probeert hij mensen te inspireren tot een gelukkig leven en daarmee bij te dragen aan een gezondere samenleving. Zijn laatste boek is: Wat filosofen weten. Over het verlangen naar geluk en de honger naar kennis (tweede druk, 2017).

Hans Thijssen ontving zijn academische vorming aan de Radboud Universiteit, de Université Catholique de Louvain, Harvard University en UC Santa Barbara. Zijn onderzoek ontving genereuze subsidies van verschillende wetenschappelijke organisaties. In 1996 richtte hij het tijdschrift Early Science and Medicine op (Brill Publishers) en in 1997 het Center for the History of Philosophy and Science.

Hij heeft vele jaren gewerkt als bestuurder. Zo was hij van 2004 tot 2016 decaan van de Faculteit der filosofie, theologie en religiewetenschappen en van 2013-2016 voorzitter van het landelijke Disciplineoverleg Wijsbegeerte.

Onderzoeksgroep
  • Center for the History of Philosophy and Science

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden