dr. L.D.J. Thijssen (Lex)

Postdoc - Sociologie
Postdoc - Radboud Social Cultural Research

dr. L.D.J. Thijssen (Lex)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik ben postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Sociologie aan de Radboud Universiteit.

In 2020 promoveerde ik op een proefschrift getiteld “Racial and Ethnic Discrimination in Western Labor Markets: Evidence from Field Experiments” bij de afdeling Sociologie aan de Universiteit Utrecht en het Interuniversity Center of Social Science and Theory and Methodology (ICS). Tussen 2020 en 2022 was ik werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In mijn onderzoek richt ik mij op thema's als discriminatie, sociale inclusie, intergroepsrelaties en sociale ongelijkheid. Ik maak daarbij gebruik van verschillende (kwantitatieve) methodes en databronnen zoals (veld)experimenten, multi-level analyse en systematische reviews/meta-analyse.

Onderzoeksgroep
  • Sociologie

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden