dr. J.H.M.M. Tholen (Berry)

Universitair hoofddocent - Bestuurskunde

dr. J.H.M.M. Tholen (Berry)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Berry Tholen richt zich op normatieve vragen in bestuur en bestuurskunde. Het gaat dan om onderwerpen als:
-Wat kan en behoort de rol van onderzoekers in beleidsontwikkeling te zijn?
-Wat betekent goed bestuurlijk handelen?
-Wanneer is sprake van goed beleid?

Onderwijs:
- Bestuur Macht & Rechtvaardigheid (Ba2)
- Bestuurskundige Onderzoeksbenaderingen (Ma)
- Bestuurlijke Ethiek (Ma)
- Integriteit en verantwoordelijkheid in onderzoek en advies (Phd-programma)

Publicaties

Nevenfuncties