mr. dr. M.A.P. Timmerman (Mikhel)

Universitair docent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

mr. dr. M.A.P. Timmerman (Mikhel)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Mikhel Timmerman is sinds augustus 2022 universitair docent straf(proces)recht bij de vaksectie strafrecht en criminologie van de Radboud Universiteit. Vóór zijn indiensttreding in Nijmegen werkte hij enkele jaren bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. In 2018 promoveerde Timmerman aan het European University Institute (Florence, Italië) op een Engelstalig proefschrift over het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel in EU-recht en het EVRM. Meer over zijn studie- en werkervaring is te lezen op zijn LinkedIn-pagina (zie link onder het kopje 'contactinformatie').

Onderwijs
Timmerman is docent en coördinator van het vak strafprocesrecht I. Hij verzorgt daarnaast hoorcolleges bij het vak uitvoering en handhaving van Europees recht waarin de invloed van EU-recht op het Nederlandse (straf)recht centraal staat en bij het Engelstalige vak Introduction to Dutch Criminal Law. Verder begeleidt Timmerman studenten bij het schrijven van masterscripties, bachelortheses en essays. Zie voor meer details het kopje ‘onderwijs’ onderaan deze pagina.

Onderzoek
Het onderzoek van Timmerman richt zich op het formele en het materiële Nederlandse strafrecht. In zijn onderzoek speelt de invloed van EU-recht en het EVRM op het Nederlandse straf(proces)recht vaak een rol. Ook EU-strafrecht en de relatie tussen Unierecht en het EVRM hebben zijn bijzondere interesse. Zie voor meer informatie over afgerond onderzoek het kopje ‘publicaties’ hieronder.

Overige werkzaamheden
Sinds 2013 is Timmerman bij de Beroepsopleiding Advocaten betrokken, onder meer als ontwikkelaar van toetsen voor advocaat-stagiairs op het terrein van het Nederlandse straf(proces)recht.

Publicaties

Onderwijs