prof. dr. R.B.J. Tinnevelt (Ronald)

Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar - Vaksectie Rechtsfilosofie

prof. dr. R.B.J. Tinnevelt (Ronald)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ronald Tinnevelt verricht onderzoek naar de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat, de normatieve status van politieke partijen en de idee van mondiale rechtvaardigheid. Momenteel bereidt hij met L. Corrias (VU) een bundel voor met als titel 'European Ways of Life' (Edgar Elgar 2023). Recent redigeerde hij samen met L. Ansems, L. Noyon en T. Riesthuis een themanummer van Utrecht Law Review (2023 19/2) over de legitimiteit van conflictoplossende instituties, met M. van Emmerik en R. Jansen (RU) een themanummer van het NJB over de weerbare democratische rechtsstaat, met R. Schlössels en J. Sillen het boek 'Naar een weerbare rechtsstaat' (Kluwer, 2022) en met Frank van den Heuvel de bundel 'Polarisatie en perspectief' (Eburon, 2022).

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden