prof. dr. J. Tolsma (Jochem)

Resmas directeur - OLC Social and Cultural Science (researchmaster)
Universitair hoofddocent - Radboud Social Cultural Research
Universitair hoofddocent - Sociologie

prof. dr. J. Tolsma (Jochem)
Bezoekadres

Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Jochem Tolsma is universitair hoofddocent bij de sectie sociologie en tevens opleidingsdirecteur van de Research Master Social and Cultural Science. Binnen zijn onderzoek richt hij zich op de oorzaken en gevolgen van segregatie op basis van etniciteit en sociaal milieu binnen woonbuurten, het onderwijssysteem en vriendschapsnetwerken. In zijn VENI-project focuste hij zich op het effect van etnische diversiteit binnen woonbuurten op sociale samenhang. Hij treedt als co-promotor op bij het NWO talent-project van Joran Laméris waar de theoretische mechanismen voor buurteffecten op sociale samenhang onder de loep worden genomen. Als co-promotor van Thomas Feliciani (RUG) is hij betrokken bij onderzoek naar de gevolgen van segregatie voor polarisatie. Voor de RMO en het WRR heeft Tolsma in samenwerking met Maarten Wolbers en Marloes de Lange onderzoek gedaan naar ‘Opleiding als Sociale Scheidslijn’.
Om theoretisch gededuceerde hypothesen te toetsen past Tolsma in zijn onderzoek uiteenlopende methoden toe zoals surveyonderzoek, surveyexperimenten, sociale netwerkanalysen en Agent Based Modelling.
Hij was als principal investigator verantwoordelijk voor het panelonderzoek CrimeNL naar ervaringen met criminaliteit dat in samenwerking met het CBS is uitgevoerd. Op basis van deze data is onder andere een proefschrift geschreven door Josja Rokven over de overlap tussen daderschap en slachtofferschap. Tolsma droeg bij aan het verzamelen van de tweede wave van NELLS en zal met vakgroepleden de dataverzameling van de zesde wave van de familie-enquête coördineren.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden