S.F. Turan (Sera)

Medewerker - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

S.F. Turan (Sera)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag

Onderwijscoördinator RCSW
- Radboud International Training on High Ability (RITHA).
- Tweedaagse Hoogbegaafdheid

Nevenwerkzaamheden