dr. R.E. Van Herck (Rebecca)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Taal en communicatie

dr. R.E. Van Herck (Rebecca)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

In 2021 ben ik gepromoveerd tot doctor in de taalkunde aan de Universiteit Gent (België). Ik onderzocht enerzijds welke discursieve strategieën aanwezig waren in e-mailantwoorden op klachten van klanten en anderzijds welk effect interpersoonlijke strategieën (bv. empathie) hebben op de kwaliteit van de schriftelijke interactie. Meer bepaald analyseerde ik hoe klantenservicemedewerkers specifieke communicatiestrategieën gebruiken om te reageren op klachten in e-mails en op sociale media. Momenteel onderzoek ik taalgebruik in webcare in een toeristische context. Meer specifiek bestudeer ik (het effect van) communicatieve strategieën (bv. dismissal strategies) in hotelreacties op (negatieve) Tripadvisor- en Bookingreviews. Ik gebruik vaak een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (bv. discoursanalyse en experimentele designs) en bekijk het onderwerp vanuit een crosslinguïstisch perspectief (bv. vergelijking van authentieke discursieve strategieën en het effect daarvan op gebruikers van verschillende linguacultures, bv. Engels-Duits).

Onderzoeksthema
  • Webcare
Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden