dr. A. van Veen (Adriejan)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. A. van Veen (Adriejan)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Adriejan van Veen (1984) is sinds 2017 universitair docent (UD) Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in de politieke geschiedenis van Nederland en West-Europa in de moderne tijd (c. 1780-nu). Specifiek is hij geïnteresseerd in politieke en maatschappelijke organisatievorming, en de theorie en praktijk van concepten als politieke representatie en depolitisering.

Van Veens huidige onderzoeksproject wordt gefinancierd door het KNAW Thorbeckefonds, en richt zich op depolitisering in Europa in de moderne tijd. Als casus onderzoekt hij het verband tussen civil society en politieke cultuur in Nederlandse steden tussen circa 1780 en 1860. In breder verband verschijnt binnenkort de mede door hem geredigeerde bundel “Depoliticisation before Neoliberalism. Contesting the Boundaries of the Political in Modern Europe”.

Van Veen studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2009 afstudeerde in de Research Master History: Cities, States and Citizenship (cum laude). In 2014 promoveerde hij aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de UU op een dissertatie over hedendaagse onafhankelijke markttoezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten, getiteld "Regulation without Representation? Independent Regulatory Authorities and Representative Claim-Making in the Netherlands". Hierna was hij enige tijd postdoctoraal onderzoeker en docent bij de afdelingen International Studies en Geschiedenis van de Universiteit Leiden, en de afdeling Geschiedenis van de UU.

Van Veen publiceerde onder meer in BMGN – Low Countries Historical Review over vertegenwoordigende arbeidersraden rond 1900, en in tijdschrift De Moderne Tijd over experimenten met kiezersorganisaties in 1848. In het Tijdschrift voor Toezicht en diverse bundels publiceerde hij over markttoezicht en adviesraden in de twintigste eeuw.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden