dr. A. van Veen (Adriejan)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. A. van Veen (Adriejan)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Adriejan van Veen (1984) is sinds 2017 universitair docent (UD) Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de politieke cultuur van Nederland en Europa in de moderne tijd (c. 1780-nu). Specifiek is hij geïnteresseerd in de geschiedenis van politieke en maatschappelijke organisatievorming, en de theorie en praktijk van politieke representatie.

Van Veens huidige onderzoeksproject richt zich op het verband tussen civil society en politieke cultuur in Nederlandse steden tussen circa 1780 en 1860. Dit wordt voor drie jaar gefinancierd door het KNAW Thorbeckefonds.

Van Veen studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2009 afstudeerde in de Research Master History: Cities, States and Citizenship (cum laude). In 2014 promoveerde hij aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de UU op een dissertatie over onafhankelijke markttoezichthouders, getiteld "Regulation without Representation? Independent Regulatory Authorities and Representative Claim-Making in the Netherlands". Hierna was hij enige tijd postdoctoraal onderzoeker en docent bij de afdelingen International Studies en Geschiedenis van de Universiteit Leiden, en de afdeling Geschiedenis van de UU.

Van Veen publiceerde onder meer in BMGN – Low Countries Historical Review over vertegenwoordigende arbeidersraden rond 1900, en in het Tijdschrift voor Toezicht over de samenstelling van besturen en raden van toezicht van markttoezichthouders. Onlangs verscheen een artikel over experimenten met kiezersorganisatie in Nederland in 1848 in De Moderne Tijd.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden