prof. dr. G.J.C. Veenstra (Gert Jan)

Hoogleraar - Molecular Developmental Biology
Directeur - Radboud Institute for Molecular Life Sciences, FNWI-deel

prof. dr. G.J.C. Veenstra (Gert Jan)
Bezoekadres

Geert Grooteplein Zuid 28
6525 GA NIJMEGEN
Interne postcode: route 274

Postadres

Interne adressering: M850/3.79 Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

De spectaculaire ontwikkeling van één enkele cel naar een complex multicellulair organisme is één van de meest fascinerende onderwerpen in de biologie. Bij de ontwikkeling en differentiatie van cellen is de epigenetica van belang, hoe genen gemarkeerd worden voor activering of repressie in de celkern. Het onderzoek van het Veenstra lab richt zich op de moleculaire mechanismen van genregulatie tijdens de vroege embryonale ontwikkeling en de ontwikkeling van het hart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stamcellen van mens en muis en van kikkerembryo’s, in combinatie met DNA sequencing technologie en vergelijkende studies in verschillende modelsystemen. Centraal staat de vraag hoe cellen genetische en epigenetische informatie gebruiken in de context van ontwikkeling en differentiatie en hun cellulaire potentieel. Dit onderzoek draagt bij aan het begrip van normale en verstoorde ontwikkeling, pluripotentie en differentiatie, en is relevant voor het modelleren van hart- en vaatziekten en voor het gebruik van stamcellen in de regeneratieve geneeskunde.