J. Vergeer (Jessica) MSc

Promovendus - Behavioural Science Institute
Promovendus - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

J. Vergeer (Jessica) MSc
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Jessica Vergeer werkt als PhD kandidaat bij het Behavioural Science Institute (BSI). Het project waaraan zij werkt heet ‘Impact of Activities in Gifted Education’ (IMAGE), oftewel ‘Impact van activiteiten in onderwijs voor begaafden’, gesubsidieerd door het NRO.
Het project focust op de impact van huidige interventies om passend onderwijs voor begaafde kinderen te verbeteren. Haar PhD project zal middels een systemische benadering, de rol van beleid, onderwijs en familiaire actoren in acht nemend, de werkende mechanismes en onderliggende condities van deze interventies onderzoeken.

Gedurende dit project wordt zij begeleid door prof. dr. Anouke Bakx en dr. Marjolijn van Weerdenburg.

Voordat zij startte als PhD kandidaat, heeft ze de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) afgerond aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook heeft zij de master Developmental Cognitive Neuroscience aan de University of York (UK) behaald.

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden