prof. mr. H.L.E. Verhagen (Rick)

Hoogleraar - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History
Hoogleraar - Vaksectie Burgerlijk Recht

prof. mr. H.L.E. Verhagen (Rick)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Prof. Rick Verhagen onderzoekt de wisselwerkingen tussen recht en economie (financiering), zowel in het verleden (Romeins recht) als in het heden (rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht). Hierbij maakt hij gebruik van inzichten ontleend aan systeemtheorie (Luhmann), sociale evolutietheorie en rechtseconomie. Zijn publicaties betreffen de historische, vergelijkende en internationaal-privaatrechtelijke aspecten van (o.m.) zekerheidsrechten, cessie, trusts, samenhangende contracten, vertegenwoordiging en ongerechtvaardigde verrijking.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden