dr. R.P. Verhoeff (Roald) PhD

Universitair hoofddocent - Radboud Docenten Academie

dr. R.P. Verhoeff (Roald) PhD
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Roald Verhoeff is UHD vakdidactiek natuurwetenschappen bij de Radboud Docenten Academie. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar het optimaliseren van onderwijsleerprocessen in het voortgezet of hoger onderwijs, gericht op vakspecifiek kritisch denken en oordeelsvorming. Onderdeel hiervan is het vormgeven van onderzoekend leren over maatschappelijke vraagstukken (SocioScientific Inquiry) binnen het voortgezet Bètaonderwijs, waarbij toneel een van de middelen is om leerlingen te betrekken bij (ethische) discussies rond wetenschap en techniek. Hierbij maakt hij vooral gebruik van een ontwerpgerichte aanpak, bijvoorbeeld binnen een ‘lesson-study’, met kwalitatieve onderzoeksmethoden in samenwerking met leraren.

Hij is gepromoveerd in de vakdidactiek biologie op het onderwerp ‘systems thinking in cell biology education’. Sindsdien richt zijn onderzoek zich op het op innovatieve wijze versterken van de reflectie op de bètawetenschappen bij leraren en leerlingen, en ook bij jonge onderzoekers. Hij heeft ervaring met onderwijsvernieuwingsprojecten in zowel nationaal als internationaal verband en zowel binnen het po, als projectmanager bij het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, als vo, bijvoorbeeld binnen het EU-FP7 project PARRISE, en WO bijvoorbeeld binnen het Erasmus+-project INTEGRITY.
In deze projecten stond het ontwikkelen en onderzoeken van onderwijsmateriaal centraal dat als doel heeft om lerenden toe te rusten voor individuele- en maatschappelijke besluitvorming waarbij naast inhoudelijke argumenten ook morele argumenten en belangen een rol spelen. Zo heeft hij in Europees verband (PARRISE) meegewerkt aan een didactiek die formeel en informeel bètawetenschappelijk onderwijs verbindt met maatschappelijke vragen; het zogenoemde Socio-Scientific Inquiry Based Learning. Eveneens in Europees verband (E+ en H2020 projecten INTEGRITY) heeft hij online en ‘blended’ integriteitsonderwijs voor jonge onderzoekers ontwikkeld en getest.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Voor een ‘leven-lang-ontwikkelen’ is een onderzoekende en reflectieve houding cruciaal. Roald Verhoeff onderzoekt manieren waarop we reflectieve kennis en vaardigheden bij leraren en leerlingen kunnen stimuleren, waarbij nadruk bijvoorbeeld ligt op het kritisch beoordelen van bronnen, maar ook op hoe kennis tot stand komt.