prof. dr. M.M.T. Verloo (Mieke)

Fellow - Empirische Politicologie

prof. dr. M.M.T. Verloo (Mieke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Prof. Mieke Verloo is deskundig op het gebied van politieke wetenschappen en genderstudies. Van 2003-2011 had zij de wetenschappelijke leiding over twee ambitieuze internationale onderzoeksprojecten op het gebied van gender, emancipatiebeleid en politieke verandering (MAGEEQ tot 2005, en QUING, Quality in Gender and equality policies, tot 2011). Het QUING project (61 onderzoekers) vergeleek emancipatiebeleid in alle lidstaten van de Europese Unie, plus Turkije en de Europese Unie zelf. Emancipatiebeleid betreft van oudsher ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar meer en meer gaat het ook over ongelijkheid op basis van etniciteit of ras, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie of handicap. Vergelijkend onderzoek vormt input voor academische debatten over ongelijkheid, gender en politiek en draagt bij aan een beter emancipatiebeleid door het ontwikkelen van instrumenten en standaarden. Prof. Verloo’s huidige onderzoek gaat over de neergang van democratie en oppositie tegen feminism en emancipatiebeleid in Europa.
Prof. Verloo is ook Permanent Non-Residential Fellow bij het IWM, Institut für die Wissenschaften von Menschen te Wenen.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden