H.M.G. Verploegen (Helen)

Promovendus - Institute for Science in Society

H.M.G. Verploegen (Helen)
Bezoekadres

Toernooiveld 5
6525 ED NIJMEGEN
Interne postcode: 77

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Als promovendus bij het Centre Connecting Humans and Nature onderzoek ik vanuit het perspectief van de Environmental Humanities hoe er in onze samenleving wordt omgegaan met biodiversiteitsverlies, welke gevoelens en emoties hierbij komen kijken en wat deze kunnen betekenen in het voorkomen van dit verlies.

In het bijzonder analyseer ik hoe burgerwetenschappers gevoelens rondom biodiversiteitsverlies ervaren en hoe ze hier uiting aan (kunnen) geven via digitale platformen waar waarnemingen van flora en fauna worden gedeeld.

Dit PhD project is een samenwerking met het Radboud Institute for Culture & History (RICH)

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden