dr. E.J.W. Visser (Eric)

Universitair hoofddocent - Ecology

dr. E.J.W. Visser (Eric)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 31

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Eric Visser onderzoekt hoe planten reageren op abiotische stressfactoren zoals droogte, nutriëntentekort, beschaduwing en droogte, en hoe wortelstelsels van planten zich ontwikkelen in respons op de omstandigheden in de bodem. Zijn expertise strekt zich uit van plantengroei en -beworteling in veldcondities tot aan het gebied van de rol van plantenhormonen en genexpressie in de fenotypische respons van de wortels en scheut op stress. Belangrijke thema's in zijn onderzoek zijn momenteel de aanleg van dijkgraslanden met nieuwe biodiverse zaadmengsels, precisiebemesting, wortelgroeiresponsen op lokaal nutriëntenaanbod en droogte, en het ontwikkelen van nieuwe onderstammen die resistenter zijn tegen abiotische stress.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden