dr. M. Visser (Max)

Universitair hoofddocent - Bedrijfseconomie
Vice-voorzitter - Ondernemingsraad

dr. M. Visser (Max)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Dr. Max Visser is sinds 2012 als universitair hoofddocent werkzaam bij de leerstoelgroep Bedrijfseconomie, sectie Economie & Bedrijfseconomie van de Faculteit Managementwetenschappen. Daarvoor werkte hij sinds 2000 als universitair docent bij de sectie Bedrijfskunde van deze faculteit, na verschillende betrekkingen als onderzoeker, projectleider en programmamanager bij achtereenvolgens Universiteit Twente, PAO Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen / De Baak en Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Hij studeerde af in bestuurswetenschappen en Amerikanistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde een Master degree in politieke wetenschappen aan de University of Kansas. In 1998 promoveerde hij aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich momenteel op de relaties tussen organisatieleren, ‘management control’, verantwoording en organisatieprestaties, in het bijzonder in overheids- en (semi) publieke organisaties en vanuit zowel descriptieve als normatieve/kritische perspectieven.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden