prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (Ingrid)

Hoogleraar - Milieukunde

prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (Ingrid)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. dr. Visseren-Hamakers is leerstoelhouder van de vakgroep Milieubeleid en Politiek, en is gespecialiseerd in de governance (de maatschappelijke sturing) van milieuproblemen. Haar onderzoek is vooral gericht op de transformatie van mondiaal milieubeleid en heeft tot doel om bij te dragen aan zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat over hoe de samenleving en economie kunnen worden verduurzaamd en hoe zo’n transformatie wordt, en kan worden, gestuurd.

Het onderzoek van Visseren heeft tot nu toe vooral bijgedragen aan het conceptualiseren van de relatie tussen verschillende beleidsterreinen, onder meer door het concept Integrative Governance te introduceren.

De vakgroep Milieubeleid en Politiek is een sociaal wetenschappelijk onderzoeksteam dat kritisch reflecteert op, en bijdraagt aan, duurzaamheidstransformaties. Wij ontwikkelen nuttige inzichten over zulke processen, die kunnen bijdragen aan het mogelijk maken, verdiepen en verbreden van de transformatie richting duurzame ontwikkeling. In dit kader doen we onderzoek, geven we onderwijs en werken samen met maatschappelijke partners. We zijn gespecialiseerd in sturingsvraagstukken op het gebied van (de relaties tussen) landbouw, dieren, biodiversiteit, circulaire economie, klimaatverandering, energie en water. Omdat de vakgroep deel uitmaakt van de sectie Geografie, Planning en Milieu, benadereng we duurzaamheidsvraagstukken vaak vanuit een ruimtelijk perspectief. We focussen op transdisciplinair onderzoek, integreren futures studies, and gebruiken met name kwalitatieve en vergelijkende analyses. We gebruiken met name discursieve, institutionele en practice-based theoretische perspectieven.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden

Over
Visseren-Hamakers is gespecialiseerd in de maatschappelijke sturing van milieuproblemen. Haar onderzoek is vooral gericht op de transformatie van mondiaal milieubeleid en heeft tot doel om bij te dragen aan zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat over hoe de samenleving en economie kunnen worden verduurzaamd