F.M.H.G. Vissers (Fleur)

Promovendus - Centre for Language Studies
Promovendus - Departement Moderne talen en culturen

F.M.H.G. Vissers (Fleur)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Fleur is geïnteresseerd in de ontwikkeling van kinderen met een specifieke interesse in de taalontwikkeling. Ze focust zich vooral op de fonologische representaties van kinderen en de link tussen spraakperceptie en productie. Jonge kinderen kunnen vaak nog niet alle woorden goed uitspreken (ze zeggen ‘seit’ in plaats van ‘geit’) of laten lidwoorden weg (‘Ik aai hondje’ in plaats van ‘Ik aai het hondje’). Fleur onderzoekt hoe deze productiepatronen gerelateerd zijn aan de spraakperceptie van kinderen.

Fleur behaalde een bachelor Pedagogische Wetenschappen en een onderzoeksmaster Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze als onderzoeker aan Macquarie University in Sydney waar ze onderzoek deed naar de verwerking van lidwoorden door (slechthorende) kinderen. Na haar tijd in Australië werkte ze onder andere nog als docent bij Tilburg University, als onderzoeker bij University of Potsdam en als onderzoeker bij Kentalis. In 2023 begon zij met haar promotieonderzoek bij de Radboud Universiteit.

Binnen haar onderzoek vindt Fleur het belangrijk om experimenten zo vorm te geven dat ze er leuk uitzien voor kinderen, ze zo veel mogelijk aansluiten bij alledaagse situaties en ze toch alle relevante informatie opleveren om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Verder ziet ze veel meerwaarde in de samenwerking met andere onderzoekers en discussies over onderzoek met anderen, bijvoorbeeld tijdens colleges en conferenties.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden