J.T.P.G. de Vos (Jurijn Timon)

Medewerker - Radboud Honours Academy
Promovendus - Textuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

J.T.P.G. de Vos (Jurijn Timon)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Drs. Jurijn Timon de Vos heeft een bachelor in Geschiedenis en studeerde in 2018 cum laude af in Niederlande-Deutschland-Studien, een bidiplomeringsspecialisatie in Europese studies aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster en de Radboud Universiteit.

De Vos koestert een bijzondere belangstelling voor identiteitsvraagstukken. Sinds 2019 verricht hij historisch onderzoek naar de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit. Daarnaast doceert De Vos binnen de vaksecties Kerkgeschiedenis (FdFTR) en Niederlande-Deutschland-Studien (FdL).

Zijn onderzoek valt grofweg uiteen in twee delen. Enerzijds richt De Vos zich op de historische ontwikkeling van de katholieke identiteit van de Nijmeegse universiteit. Anderzijds verricht hij comparatief onderzoek naar katholieke universiteiten wereldwijd.

Het proefschrift van De Vos verschijnt in monografievorm in 2023, het jaar waarin de Radboud Universiteit haar eeuwfeest viert.

Publicaties

Nevenfuncties