dr. J.T.P.G. de Vos (Jurijn Timon)

Beleidsmedewerker - Bureau Bedrijfsvoering

dr. J.T.P.G. de Vos (Jurijn Timon)

Als beleidsmedewerker identiteitszaken & bijzondere projecten draagt Jurijn Timon de Vos bij aan de ontwikkeling van de identiteit van de Radboud Universiteit. Belangrijke thema's binnen zijn werk vormen emancipatie, gemeenschapsbevordering en maatschappijbetrokkenheid.

Hij is tevens coördinator van de Titusdag (15 mei) en geeft presentaties over de identiteit van de universiteit.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden