M.T. de Vos (Machteld) MPhil

Promovendus - Centre for Language Studies
Docent - Departement Moderne talen en culturen
Promovendus - Departement Moderne talen en culturen

M.T. de Vos (Machteld) MPhil
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Machteld de Vos is in januari 2020 gestart met haar promotieproject 'Spread the new(s)! Understanding standardization of Dutch through 17th-century newspapers' aan de Radboud Universiteit en het Instituut voor de Nederlandse Taal, onder begeleiding van prof. dr. Nicoline van der Sijs en prof. dr. Helen de Hoop. Binnen dit project onderzoekt Machteld welke (socio)linguistische factoren bepalend zijn bij de functionele implementatie van een standaardtaal, vanuit de hypothese dat kranten in de verbreiding van de Nederlandse standaardtaal een cruciale rol hebben gespeeld, als het eerste massamedium dat door alle sociale klassen werd gelezen.

Machteld studeerde Nederlandse taal en cultuur (BA) en Wijsbegeerte (BA) aan de Universiteit van Amsterdam en University College Dublin (via een Erasmusuitwisseling), en ontving een HSP Talentenbeurs waarmee zij de onderzoeksmaster Europese Literatuur en Cultuur (MPhil) aan de University of Cambridge kon volgen. Na haar afstuderen werkte zij onder meer als PR-medewerker en redacteur bij verschillende uitgeverijen (Wereldbibliotheek, Bas Lubberhuizen, Nieuw Amsterdam, Van Gennep) en als onderzoeker en projectmanager in het marktonderzoek (o.a. bij Motivaction).

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden