B.M.C.J.J. Vreenegoor MSc LLM (Brechtje)

Medewerker - Knowledge Transfer

B.M.C.J.J. Vreenegoor MSc LLM (Brechtje)
Bezoekadres

Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9044
6500 KD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Kennisbenutting
Kennisbescherming
Valorisatie
Innovatie
Publiek-Private samenwerking
Intellectuele Eigendomsrechten
Patenten
Licenties
Spinoffs & startups
Ondernemerschap
Proof-of-Concept financiering
Pre-seed financiering

Publicaties

Projecten

Nevenfuncties