mr. drs. A.S. de Vries (Sophia)

Docent - Vaksectie Rechtsfilosofie

mr. drs. A.S. de Vries (Sophia)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Sophia de Vries is juriste en filosofe met een brede interesse in recht en rechtvaardigheid. Met een achtergrond in het militair recht (UU, UvA) en in de wijsbegeerte (UvA, Universiteit Antwerpen) werkt zij nu als docente en promovenda aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

De Vries legt zich in haar onderzoek toe op de vraag hoe we de natuur het beste kunnen beschermen. Wat verstaan we eigenlijk onder natuur? Waarom heeft het bescherming nodig? En hoe zou die eruit moeten zien? Deze kwestie beziet zij vanuit drie grote ontwikkelingen in het recht die op dit moment natuurbescherming als doel lijken te hebben. Dat zijn de strafbaarstelling van ecocide, het toekennen van rechten aan de natuur, en het erkennen van het mensenrecht op een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving. . De Vries onderzoekt of de drie (radicaal) verschillende benaderingen naast elkaar kunnen bestaan, elkaar versterken, of juist tegenwerken in hun poging de natuur de beschermen. Daarmee poogt zij een nieuw conceptueel kader te bieden dat als basis kan dienen voor toekomstig beleid en onderzoek.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden