prof. dr. M.S. de Vries (Michiel)

Hoogleraar - Bestuurskunde

prof. dr. M.S. de Vries (Michiel)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Qua onderzoek doet Prof. Michiel de Vries:

• Internationaal vergelijkend onderzoek naar ontwikkelingen in het openbaar bestuur, met name in landen in transitie
• Conflicten in het openbaar bestuur
• Evaluaties van bestuurlijke en beleidsontwikkelingen in gemeenten, provincies en Rijksoverheid. Recentelijk was Prof. de Vries onder meer betrokken bij de evaluatie van overheidsbeleid op het terrein van good governance op Aruba, sportbeleid, armoedebeleid, jeugdbeleid, justitieel beleid, emancipatiebeleid, de spoorwegwet, huiselijk geweld, en de wetgeving Metrologie.
• Vergelijkend onderzoek naar bestuurlijke integriteit, publieke participatie en interactief beleid
• Contra-expertises, dat wil zeggen, een onafhankelijke beoordeling van de juistheid van onderzoek dat verricht is in opdracht van een overheidsinstelling.

Qua onderwijs coordineert Prof. Michiel de Vries de volgende cursussen:

Bachelor thesis Bestuurskunde
Bestuurlijke onderzoeksbenaderingen

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden