dr. R. Vuijk (Ronald)

dr. R. Vuijk (Ronald)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn aandachtsgebied is het openbaar bestuur. Ik studeerde in 1993 af in de bestuurswetenschappen in Groningen en promoveerde in 2020 bij Michiel Herweijer in Nijmegen op een proefschrift over de wethouder van financiën. De tussenliggende periode deed ik enige praktische ervaring op in het openbaar bestuur als ambtenaar, raadslid, wethouder en Tweede Kamerlid.

Onderwerpen die mij bezig houden:

De wethouder. Een bijzondere figuur in ons staatsbestel. Geen bevoegdheden maar wel invloed. Ontwikkelde zich vanaf 1850 in de loop van de tijd van hulpje van de burgemeester via politiek leider naar de professionele bestuurder van nu. Wat is de volgende stap in deze ontwikkeling?

De rechtstaat. De Code goed openbaar bestuur beschrijft hoe een overheidsbestuur hoort te werken. Zo weten burgers wat zij van de overheid mogen verwachten. Bijna alle besturen van het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken volgens de Code goed openbaar bestuur. Maar is dat ook echt zo?

Een adaptieve defensiebegroting. We weten weinig over de werking van een begroting, over waarom aan onderwerp A meer budget toegekend wordt dan aan onderwerp B. De minister vraagt een begroting die enerzijds robuust en anderzijds flexibel is. Een begroting die uitnodigt tot samenwerking, tot cocreatie met andere actoren in de samenleving. Hoe dan?

Onderzoeksthema
  • Openbaar bestuur

Publicaties

Curriculum Vitae

Nevenfuncties