prof. mr. H.C.F.J.A. de Waele (Henri)

Hoogleraar - Vaksectie Internationaal en Europees Recht

prof. mr. H.C.F.J.A. de Waele (Henri)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Henri de Waele is hoogleraar Internationaal en Europees recht. Zijn onderzoek richt zich allereerst op het Europese institutionele recht, met bijzondere nadruk op de werking van de instellingen en hun interactie, de (door)werking van Europese normen in de nationale rechtsorde, het systeem van rechtsbescherming en het Europees burgerschap. Hij verricht tevens onderzoek naar de externe betrekkingen van de EU en de positie van de Unie in het internationale rechtsverkeer, alsook naar de grondslagen en algemene beginselen van het internationale publiekrecht.

De Waele vervult een gastprofessoraat op het gebied van de externe betrekkingen van de EU aan de Universiteit Antwerpen, is als visiting professor verbonden aan de Universiteit Bonn, en was dat eveneens aan het College of Law van National Taiwan University in 2015-2016. Hij werd uitgenodigd als spreker op diverse buitenlandse conferenties en seminars, onder meer aan de University of Cambridge, Jagiellonian University Krakau, de Academy of European Law in Trier, de University of Glasgow, University of Ljubljana, University of Hamburg, King's College London, het Europa College te Brugge en de Mediterranean Academy of Diplomatic Studies in Malta.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden