dr. M.M. van der Wal (Merel)

Universitair docent - Methoden
Themaleider Onderwijsonderzoek - Radboud Teaching and Learning Centre

dr. M.M. van der Wal (Merel)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Merels huidige onderzoeksfocus ligt op de participatieve methoden en modellering/gefaciliteerde modellering in complexe systemen, agency en professioneel leren, vaak maar niet beperkt tot de domeinen onderwijs en klimaatadaptatie. Een brede interesse, het leggen van verbindingen over wetenschappelijke grenzen heen en een sterke overtuiging dat leren van belang is, geven richting aan haar onderzoek.

Als themaleider onderwijsonderzoek bij het Teaching and Learning Centre draagt ze daarnaast bij aan het onderwijs van de Radboud Universiteit. In die hoedanigheid speelt zij een actieve rol in het kernteam van het TLC. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het agenderen van een onderzoekende blik op het eigen RU-onderwijs bij alle actoren die bij het onderwijs betrokken zijn. Natuurlijk speelt docentprofessionalisering en -ontwikkeling daarbij ook een belangrijke rol.

Merel promoveerde in 2015 aan de Open Universiteit Nederland in nauwe samenwerking met Wageningen Universiteit, met een proefschrift over hoe modellen professioneel leren tussen belanghebbenden faciliteren. Van 2014 tot 2018 deed ze haar postdoctoraal onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren aan de Radboud Teachers Academy.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden