dr. A. Walraven (Amber)

Universitair docent - Radboud Docenten Academie

dr. A. Walraven (Amber)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Momenteel besteed ik al mijn onderzoekstijd aan Expeditie Lerarenagenda. Een 3-jarig project, met 7 onderzoekers, elk van een ander instituut. We doen onderzoek naar toekomstbestendig leraarschap, vanuit een systeemperspectief, we bekijken dus leraar, school, opleiding, beleid, en dan ook nog eens in po, vo en mbo.
Belangrijk concept waar we ons mee bezig houden is adaptief vermogen. In het kort: we zien toekomstbestendig leraarschap als het systeem van actoren en organisaties rond het beroep van leraar, dat zorgt voor de situatie waarin leraren zo optimaal mogelijk kwalitatief goed onderwijs kunnen geven en waarbij rekenschap wordt gegeven aan invloed op het onderwijs van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitalisering, kansengelijkheid, etc. Daarbij gaat het zowel om behoud als evolutie van het onderwijs. Simpeler: in het onderwijs zijn er maatschappelijke ontwikkelingen: drijvende krachten, trends en opkomende kwesties (denk ict, kansenongelijkheid, veranderend beroepsbeeld, etc.) waar je als onderwijs ‘iets mee moet’. Je moet navigeren naar de toekomst, en dus reageren/acteren op die drijvende krachten, trends, opkomende kwesties. Dit doe je, terwijl ‘de winkel open blijft’ en de winkel moet goed blijven functioneren, terwijl er ook continu aandacht voor is om aanpassingen door te voeren. We denken dat een onderdeel van die bestendigheid (dus de winkel open houden en aandacht hebben voor aanpassingen) adaptief vermogen is. Adaptief vermogen zien we als verhouden tot de maatschappelijke ontwikkelingen en daar beredeneerde keuzes in kunnen maken.

In ons onderzoek gebruiken we verschillende bouwstenen. Een van die bouwstenen is Teacher Tapp NL. Elke dag stellen we drie vragen aan deelnemende leraren. Door de vragen te stellen krijgen we de werkvloer in beeld, leren leraren van elkaar(s omstandigheden) en slaan we een brug tussen onderzoek en praktijk. Niet over leraren praten, maar mét leraren.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Walraven onderzoekt het cultiveren van innovatief potentieel van beginnende en ervaren leraren en de professionele identiteitsontwikkeling van leraren. Ze is met name gericht op adaptieve expertise van docenten en het adaptief vermogen van het onderwijssysteem.