dr. S.C. Weber (Sanne)

Universitair docent - Internationale Betrekkingen

dr. S.C. Weber (Sanne)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Sanne Weber is Universitair Docent in Vredes en Conflict Studies bij het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek en onderwijs richten zich op hoe landen na een conflict omgaan met hun gewelddadig verleden, en stappen zetten op weg naar vrede en verzoening. Sannes expertise ligt daarbij vooral op het thema gender. Zij probeert te begrijpen hoe conflicten genderverhoudingen veranderen, en hoe gendergelijkheid bevorderd kan worden in de post-conflict situatie. Zij doet dit vooral vanuit het perspectief van de mensen – daders en slachtoffers – die direct bij een conflict betrokken zijn, door het gebruik van etnografische, participatieve en visuele onderzoeksmethodes.

In haar boek ‘Gender and Citizenship in Transitional Justice: Everyday Experiences of Reparation and Reintegration in Colombia’, gebaseerd op haar PhD en postdoctorale onderzoek, onderzoekt ze wat gender-gelijke vrede betekent voor voormalige ontheemden en ex-strijders in Colombia. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar geestelijke gezondheid van jongeren in conflictgebieden in Colombia, en naar de ervaringen van vrouwelijke ex-strijders in Guatemala. Daarnaast heeft Sanne een sterke interesse in onderzoeksmethoden en -ethiek, waarover ze verschillende artikelen gepubliceerd heeft.

Naast haar wetenschappelijke werk heeft Sanne ruime ervaring als onderzoeker en beleidsmedewerker bij mensenrechtenorganisaties, zoals Impunity Watch. Ze heeft veel ervaring met onderzoek, beleid en lobby op internationaal niveau, en probeert ook met haar wetenschappelijke onderzoek de link te maken met beleid.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden