dr. M.W.C. van Weerdenburg (Marjolijn)

Universitair docent - Behavioural Science Institute
Universitair docent - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

dr. M.W.C. van Weerdenburg (Marjolijn)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Dr. Marjolijn van Weerdenburg is als UD verbonden aan het Behavioural Science Institute (BSI) en aan het expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATIO). Ze geeft daarnaast ook les in de Radboud International Training on High Ability (RITHA) van het RCSW. Ze is projectleider van het onderzoeksproject 'Impact of Activities in Gifted Education' (IMAGE) dat voor 2,7 miljoen euro gesubsidieerd is door NRO. In onderzoek richt ze zich met name op (1) effecten van onderwijsinterventies in het algemeen en in het onderwijs voor (hoog)begaafden in het bijzonder, (2) de rol van cognitie, geheugen, taal in leerprocessen, (3) het effect van versnellings- en verrijkingsprogramma's op de sociaalemotionele aspecten van (hoog)begaafde leerlingen en (4) de relatie tussen leervermogen en intelligentie.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden