prof. dr. H. Westerink (Herman)

Universitair hoofddocent - Metafysica en filosofische antropologie
Bijzonder hoogleraar - Metafysica en filosofische antropologie
Wetenschappelijk directeur - Titus Brandsma Instituut

prof. dr. H. Westerink (Herman)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Postadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag

Mijn onderzoek in de godsdienstfilosofie heeft een sterke filosofisch-antropologische focus. Een deel van het onderzoek is gewijd aan de Freudiaanse psychoanalyse: de filosofische reflectie op psychoanalytische perspectieven en begrippen, de studie van psychoanalytische benaderingen van religie, religiekritiek, de relatie tussen psychoanalyse n psychiatrie, en toegepaste psychoanalyse. De psychoanalyse is ook een belangrijk referentiepunt in mijn onderzoek naar vroegmoderne vormen van subjectiviteit in de context van de verschillende religieuze confessies. In dit onderzoek gaat mijn bijzondere aandacht uit naar mystiek en ascese, naar het kritisch potentieel van spiritualiteit binnen de Westerse moderniteit en - breder - in een interculturele context.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden