dr. M.A. Wiering (Mark)

Universitair hoofddocent - Milieukunde

dr. M.A. Wiering (Mark)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Dr. Mark A. Wiering is als universitair hoofddocent verbonden aan de leerstoelgroep Environmental Governance and Politics van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet onderzoek naar sociale en beleidstransformaties op weg naar een duurzame samenleving. Hoe zit sociale en politieke verandering in elkaar? Wat kunnen we leren van andere landen of andere regio’s op weg naar een verduurzaming van economie en samenleving? Mark is een ervaren en veelzijdige onderzoeker op het terrein van milieubeleid, water management en hernieuwbare energie, Hij is mede-ontwerper en coördinator van de vernieuwde masteropleiding Environment and Society Studies in Nijmegen.
Hoe en waarom verandert het beleid op het gebied van water, energie of landbouw en milieu? Waarom is het lange tijd stabiel, maar kan het ook in korte tijd veranderen? Wanneer leidt nieuwe (milieu-) informatie ook tot nieuwe stappen? Het onderzoek van Mark richt zich op Nederland alsook op vergelijking met andere landen in Europa. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in hoe we transformaties naar een duurzame samenleving kunnen bewerkstelligen en wat we van andere regio’s en landen kunnen leren. Wat kunnen we leren van de energietransities in Duitsland en Denemarken? Hoe kunnen we onze economie circulair maken? Hoe worden steden verduurzaamd? Hoe wordt klimaatverandering in andere landen opgepakt?

Publicaties

Projecten

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden