prof. dr. D.H.J. Wigboldus (Daniel)

Voorzitter college van bestuur - College van Bestuur
Hoogleraar - Sociale en Cultuurpsychologie

prof. dr. D.H.J. Wigboldus (Daniel)
Contactinformatie
Bezoekadres

Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Daniël Wigboldus is sinds 1 mei 2017 voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.
Daniël Wigboldus (1969) is hoogleraar Sociale cognitie, gespecialiseerd in persoonswaarneming in het algemeen en op de rol die stereotypen en vooroordelen spelen in het bijzonder. Hij is geïnteresseerd in en heeft gepubliceerd over hoe stereotypen in stand worden gehouden door middel van taalgebruik, hoe stereotype verwachtingen van invloed zijn op de eigenschappen die we aan iemand toedichten en hoe impliciete vooroordelen van invloed zijn op impulsief gedrag en op het waarnemen van gezichten.
Wigboldus is geïnteresseerd in innovatieve onderzoeks- en onderwijsmethoden. Hij is ervan overtuigd dat naast goede ideeën en innovatief onderzoek, ook goed onderwijs de wetenschap verder brengt. Tot slot heeft hij ervaren dat het beste onderzoek en onderwijs voortkomt uit samenwerken met anderen. In 2008 verkreeg hij de universitaire onderwijsprijs van de Radboud Universiteit. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de onderwijsvisie van de Radboud universiteit ‘Kwaliteit, binding en duidelijkheid’ (maart 2013). Ook was hij initiatiefnemer van het Virtual Reality Lab van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit.
Wigboldus heeft ruime bestuurservaring. Hij was decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit (2013-2017) en was daarnaast onder meer voorzitter van het Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen, bestuurslid van de European Association of Social Psychology en voorzitter van de Associatie van Sociaal-Psychologische Onderzoekers.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden