J.L.M. Wiggers (Annelies)

Medewerker - FSW Faculteitsbureau

J.L.M. Wiggers (Annelies)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdagochtend

Annelies is werkzaam als co-creatiemanager bij het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI). Hier worden in co-creatie met onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven, digitale onderwijsinnovaties ontwikkeld en onderzocht. Zo worden kansen en risico’s met het gebruik van AI in het onderwijs belicht en worden maatschappelijke, pedagogische en sociale consequenties inzichtelijk.
Meer info op ru.nl/nolai.

Nevenwerkzaamheden