prof. dr. F.J.S. Wijsen (Frans)

Hoogleraar - Empirische en praktische religiewetenschap

prof. dr. F.J.S. Wijsen (Frans)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn onderwijs en onderzoek door de jaren heen hebben betrekking op twee vraagstukken: (interculturele en inter-religieuze) dialoog en (integrale en duurzame) ontwikkeling. Die twee hangen samen. Ongelijke verdeling van middelen is vaak een hindernis voor dialoog. Ik ben vooral geïnteresseerd in management- en beleidsvraagstukken met betrekking tot dialoog en ontwikkeling. Ik voer onderzoeksprojecten uit in Tanzania, Indonesië en Nederland. Mijn belangrijkste onderwerpen zijn integratie, conflict en ecologie. In mijn studies gebruik ik de Theorie van het Dialogische Zelf als onderzoeksperspectief, en Kritische Discoursanalyse als onderzoeksmethode. Hiermee beoog ik een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek in religiewetenschappen en theologie.

Publicaties

Projecten

Curriculum Vitae

Nevenfuncties

Over
Frans Wijsen houdt zich bezig met de dialoog tussen culturen en religies. Hij onderzoekt hoe in verschillende landen en culturen duurzame ontwikkeling wordt vormgegeven, bijvoorbeeld in watermanagement. Hierbij heeft hij speciale aandacht voor levensbeschouwing en wereldbeeld.