H.H. Willems (Henk)

Buitenpromovendus - Sectie Geografie, Planologie en Milieu

H.H. Willems (Henk)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Sinds 2015, werk ik als buitenpromovendus aan een monografie over het internationale netwerk van (deels) coöperatieve ondernemingen, genaamd “Mondragon, humanity at work”. Dit internationale netwerk van oorspronkelijk coöperatieve bedrijven werd gesticht in 1956, in het (Spaans) Baskische stadje Arrasate (Baskische naam), of Mondragon (Spaanse naam) door een katholieke priester, José María Arizmendiarrieta. Aanvankelijk alleen op Mondragon en directe omgeving gericht, voelden de Baskische coöperaties zich genoodzaakt internationaal te gaan opereren, een proces van ‘transnationalisatie’ zette in begin jaren ’90. Dit grootscheepse proces leidde tot het ontstaan van een enorme ‘multinational’, actief in diverse continenten en in uiteenlopende economische sectoren, variërend van landbouw, voeding tot high tech machinebouw en de auto-industrie. “Mondragon” wordt geroemd als het wereldwijd grootste, geslaagde coöperatieve alternatief voor het mondiaal gangbare kapitalistische economische systeem. Naast deze waardering als levensvatbaar alternatief, is er ook altijd kritiek geweest op het coöperatief model. De inmiddels al tweehonderd jaar oude discussie over de levensvatbaarheid van coöperaties als alternatief voor het kapitalistisch ‘bedrijfsmodel’ staat bekend als de “degeneratie these”. Mijn promotie-onderzoek richt zich op dit debat en plaatst deze wetenschappelijke en politieke discussie in de concrete historische context van het denken en doen van Mondragon’s stichter en inspirator, don José María Arizmendiarrieta.
Mijn filosofisch-theoretische benadering zou ik ‘neo-Gramsciaans’ willen noemen. Mijn benadering is uiteindelijk gebouwd op Gramsci’s ‘philosophy of praxis’.
Met mijn promotieonderzoek wil ik een aantal theoretische tekorten zoals ik die waarneem in de mainstream literatuur, over de ervaringen van en met ‘Mondragon’ opvullen. Dit kan ver strekkende gevolgen voor het omgaan met de huidige problemen waar ‘Mondragon’ mee worstelt, hebben.

Publicaties