dr. R.M. Willems (Roel)

Universitair hoofddocent - Centre for Language Studies

dr. R.M. Willems (Roel)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Roel Willems bestudeert hoe we verhalen begrijpen, en dan vooral literaire verhalen. Door middel van het meten van oogbewegingen, vragenlijsten en hersenactiviteit proberen we inzicht te krijgen in hoe we ons inleven in een verhaal.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenfuncties