R.H. Willemsen MSc (Robin)

Promovendus - Behavioural Science Institute
Promovendus - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

R.H. Willemsen MSc (Robin)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Robin Willemsen heeft zich tijdens haar researchmaster ‘Educational Sciences: Learning in Interaction’ aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in creativiteit in het basisonderwijs. Ze is in 2019 begonnen als promovenda aan de Radboud Universiteit, waar ze in de context van wetenschap en techniek (W&T) onderzoekt hoe het basisonderwijs kan helpen om de creatieve vermogens van leerlingen verder te ontwikkelen. In dit onderzoek wordt allereerst onderzocht hoe creativiteit samenhangt met W&T en op welke manier individuele verschillen, zoals werkgeheugen, hierin een rol spelen. Daarna wordt onderzocht hoe creativiteit kan worden bevorderd door middel van verschillende lesopzetten en in hoeverre de ontwikkeling van creatieve vermogens in de context van W&T ook in andere vakgebieden, zoals rekenen, terugkomen. Dit onderzoeksproject loopt parallel aan een onderzoek die dezelfde vragen stelt, maar dan in de context van rekenvaardigheden. In samenwerking bieden deze onderzoeksprojecten nieuwe inzichten in de manier waarop de creatieve vermogens van leerlingen gestimuleerd kunnen worden in het basisonderwijs.

Publicaties