prof. dr. J.P. Wils (Jean-Pierre)

Hoogleraar - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

prof. dr. J.P. Wils (Jean-Pierre)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Prof. Jean-Pierre Wils doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar ethiek, met name naar de relatie tussen ethiek en religie. Als theoloog en filosoof is hij een grensganger met veel aandacht voor de culturele perspectieven van de ethiek. Hij beweegt zich van Kant en Husserl tot Paul Valéry en Michel Foucault. Wils is specialist op het gebied van de hermeneutiek en een groot kenner van de Duitse en Franse filosofie. Hij denkt, schrijft en spreekt even graag over theoretische onderwerpen zoals de kennistheorieën van de ethiek als over concrete kwesties als stervenshulp en andere biomedische thema's.

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden