ir. M. Wissink (Martijn)

Promovendus - Microbiologie

ir. M. Wissink (Martijn)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 72

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Methaan (CH4) is een krachtig broeikasgas dat tot wel 86 keer sterker is dan CO2 in de eerste twintig jaar nadat het in de lucht terecht komt. Een groot gedeelte van de huidige toenemende methaan emissies kan gelinkt worden aan methanogene (methaan producerende) microben. Echter, voordat methaan de atmosfeer bereikt wordt een deel ervan door methanotrofe (methaan consumerende) microben terug omgezet naar CO2. Als er geen zuurstof aanwezig is wordt dit proces anaerobe oxidatie van methaan (AOM) genoemd. Onder de microben die verantwoordelijk zijn voor AOM behoren de archaea ‘Candidatus Methanoperedens’ en de bacterie ‘Candidatus Methylomirabilis’. Deze zoetwatermicroben komen voor in complexe microbiële gemeenschappen. In dit project worden de dynamische interacties tussen microben in deze gemeenschappen bestudeerd door selectief bacteriën of methanotrofe archaea te remmen. Kennis over de werking van bepaalde remmers kan vervolgens gebruikt worden voor het isoleren van specifieke methanotrofe microben. In het bijzonder is er nog veel onbekend over de manier waarop anaerobe methaan oxiderende archaea (ANME) elektronen afkomstig van methaanoxidatie overbrengen naar elektronenacceptoren zoals nitraat, metalen en metalloïden. Het doel van dit project is om door opzuiveren, karakterisatie en structuuranalyse van eiwitten uit ANME meer te weten te komen over elektronenoverdrachtsroutes. Uiteindelijk zullen de resultaten van dit project ons helpen om de microbiële methaancyclus beter te begrijpen.

Onderzoeksthema
  • Biochemie en Fysiologie van Anaerobe Methanotrofe Microorganismen

Nevenwerkzaamheden