dr. T.E.T. van Woezik (Tamara)

Universitair docent - Radboud Docenten Academie

dr. T.E.T. van Woezik (Tamara)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Dr. Tamara van Woezik is werkzaam als lerarenopleider en postdoctoraal onderzoeker bij de Radboud Docenten Academie. Haar onderzoek richt zich op affectief leren en zelfgestuurd leren. Voor veel van ons onderwijs vragen we van lerenden dat zij hun leren zelf sturen. Daar is voor nodig dat er een positief stimulerend leerklimaat is. De onderzoeksprojecten van Tamara van Woezik zijn gericht op de interacties tussen docenten en lerenden die bijdragen aan een dergelijk leerklimaat.

Projecten waarbij zij betrokken is richten zich op drie contexten, namelijk universitair studenten, docenten voortgezet onderwijs, en academische docenten in opleiding. Inhoudelijk gaan de projecten over de ontwikkeling van sense of belonging van eerstejaars studenten, autonomie-ondersteuning door docenten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en de ontwikkeling van zelfgestuurd leren door docenten in opleiding.

Als lerarenopleider coördineert ze vakken die betrekking hebben op het ontwikkelen van professioneel leiderschap en het ontwerpen van duurzaamheidsonderwijs. Daarnaast is ze betrokken bij cursussen algemene didactiek, onderzoekend handelen en persoonlijke professionele ontwikkeling.

Publicaties

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden