E.J. de Wolff (Erwin)

Promovendus - Artificiële intelligentie
Promovendus - Donders Centre for Cognition
Promovendus - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

E.J. de Wolff (Erwin)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Als promovendus hou ik me bezig met het 'vertalen' van conceptuele en verbale theorieën over cognitie naar formele modellen. Deze formalisaties hebben als doel om inzichtelijk te maken wat voor implicaties theoretische overwegingen hebben (als men A stelt, moet men ook B accepteren). In het bijzonder richt in me in mijn onderzoek op het verkrijgen van inzicht over veranderingen in de structuur van belief structures vanuit agents gezien, met extra focus op het predictive processing-verhaal.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden