dr. N.M. Woltring (Naomi)

Onderzoeker - Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Onderzoeker - Radboud Institute for Culture and History

dr. N.M. Woltring (Naomi)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Naomi Woltring is onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis dat is verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor werkte zij als promovenda politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daar schreef ze het proefschrift 'De marktconforme verzorgingsstaat 1989-2008' binnen het NWO-onderzoeksprogramma 'Market Makers. A political history of neoliberalism in the Netherlands (1945-2008)'.

Haar expertise betreft:
- de invloed van neoliberale ideeën op hervormingen in de Nederlandse verzorgingsstaat (marktwerking in sociale zekerheid en volkshuisvesting);
- de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW);
- de overlap tussen politiek, ambtenarij en wetenschap.

Voorafgaand aan haar promotieonderzoek heeft Naomi gedurende bijna tien jaar diverse functies in politieke context en in het maatschappelijk middenveld vervuld: wetenschappelijk medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, medewerker visie en beleid bij het Humanistisch Verbond, ambtelijk secretaris van de Banning Vereniging en medewerker scholing bij het Centrum voor Lokaal Bestuur.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden