dr. I.M.N. Wortel (Inge)

Universitair docent - Data Science

dr. I.M.N. Wortel (Inge)
Bezoekadres

Toernooiveld 212
6525 EC NIJMEGEN
Interne postcode: 47

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

In tegenstelling tot de populaire spreuk “meten is weten”, is het vergaren van data slechts een eerste stap in de richting van nieuwe kennis. Wie onderzoek doet in de (menselijke) biologie loopt daar al snel tegenaan: belangrijke processen zoals kankergroei en afweer zijn ontzettend complex. En hoewel we door technologische ontwikkelingen daarin steeds meer kunnen méten, wil dat nog lang niet zeggen dat we ook daadwerkelijk alles wéten over hoe die processen werken. Toch is nu juist dat begrip heel erg belangrijk: om nieuwe therapieën te ontwikkelen of uiteindelijk te kunnen kiezen welk medicijn een patiënt het best gaat helpen, hebben we dit soort kennis hard nodig.

Als onderzoeker en docent in de gebieden van computationele biologie en (toegepaste) data science werk ik daarom aan manieren om al die bronnen van data te vertalen naar bruikbare kennis over biologische processen. Daarin combineer ik data-gedreven onderzoek met model-gedreven onderzoek in de vorm van computersimulaties, om zo stap voor stap tot betrouwbare nieuwe kennis te komen. Daarnaast maak ik software om dit proces zo toegankelijk mogelijk te maken voor andere wetenschappers en voor studenten.

Om de impact van dit werk te vergroten investeer ik ook in communicatie tussen onderzoekers uit verschillende disciplines, en leer ik studenten de kunst van het modelleren en wetenschappelijk denken.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden