dr. F. Zeldenrust (Fleur)

Universitair hoofddocent - Donders Centre for Neuroscience – Neurophysics
Universitair hoofddocent - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

dr. F. Zeldenrust (Fleur)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 33

Postadres

Interne adressering: 33 Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Met een achtergrond in zowel Natuurkunde als Neurowetenschappen heb ik een brede interesse in kwantitatieve oplossingen voor allerlei wetenschappelijke problemen, maar mijn expertise ligt op het gebied van Computational Neuroscience. Ik heb ervaring met programmeren in verschillende talen, waaronder MatLab, XPP, Python, Brian en Neuron. Naast mijn onderzoek ben ik zeer gemotiveerd over wetenschapsonderwijs op verschillende niveaus, van basisschoolleerlingen en hun docenten tot middelbare scholieren, bachelorstudenten en afstudeerders. Elk niveau brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. In 2019 ben ik toegetreden tot de raad van bestuur van de Organization for Computational Neurosciences. In 2020 hebben we de Radboud Young Academy opgericht. In 2021 werd ik spreker van het thema ‘Neural Computation and Neurotechnology’ van het Donders Instituut. Sinds kort ben ik ook lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De hersenen verwerken continu informatie. De fysieke structuur van het brein (de ‘hardware’) vormt deze informatieverwerking en vice versa: de berekeningen die nodig zijn voor informatieverwerking (de ‘software’) worden aangepast aan de fysieke structuur. In mijn groep ‘Biophysics of Neural Computation’ bestuderen we de relatie tussen de fysieke eigenschappen van de hersenen en de informatieverwerking ervan: hoe worden neuronen en netwerken gevormd zodat ze functies als waarneming kunnen uitvoeren? Welke kenmerken van neuronen en netwerken versterken of beperken de informatieoverdracht? Mensen presteren nog steeds aanzienlijk beter dan computers in taken zoals gezichtsherkenning of aanpassing aan veranderingen in verlichting. Als we begrijpen hoe de hersenen dit doen, kunnen we de prestaties van dergelijke apparaten verbeteren. We bestuderen deze vragen met behulp van een verscheidenheid aan theoretische methoden, van biologisch realistische tot abstracte modellen, data analyse en samenwerkingen met experimentatoren.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden