prof. dr. E. van der Zweerde (Evert)

Hoogleraar - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

prof. dr. E. van der Zweerde (Evert)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Na een promotieonderzoek naar filosofie in de voormalige Sovjet-Unie, heb ik een deskundigheid in politieke filosofie ontwikkeld, met accent op de begrippen ideologie, civil society en democratie. Ik heb in toenemende mate gewerkt op het vlak van politiek-filosofische democratie-theoriewaarbij ik mijn deskundigheid op het gebied van filosofie in Rusland heb onderhouden en ontwikkel in de richting van comparatieve politieke filosofie.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Evert van der Zweerde is politiek filosoof en doet onderzoek naar democratie, waarbij hij zijn focus legt op ideologie, marxisme en de burgermaatschappij (civil society). Hij is ook Ruslandkenner en publiceerde zowel in Rusland als daarbuiten over Russische filosofie.