Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (pdf, 1 MB) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze  Europese Verordening heeft rechtstreekse werking in Nederland. Daarnaast is per diezelfde datum de Uitvoeringswet AVG in werking getreden.
Deze handleiding (pdf, 2 MB) legt uit wat de AVG betekent voor partijen die persoongegevens verwerken. En aan welke regels de gegevensverwerking moet voldoen.
Klik hier voor een EU website met de belangrijkste elementen van de AVG (GDPR).

De Radboud Universiteit heeft voor deze AVG haar privacyverklaringen aangescherpt.

Privacyverklaringen van de Radboud Universiteit

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is niet alleen een vereiste, maar ook een grote wens: iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens!

Onze slogan is: Iedereen heeft recht op privacy!

Daarom gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Meer informatie over opslag en beveiliging vind u op de ISC-site.

Voor specifiekere info rond (het bewaren en beheren van) onderzoeksdata kunt u terecht op de site van het Expert Centre Research Data.

Beveiligingsincident of datalek melden

Een gestolen telefoon, datalek, virusbesmetting, phishingmail of ander beveiligingsincident? Meld het zo snel mogelijk telefonisch bij de ICT Helpdesk.

icoon-telefoon024 - 362 22 22

Ook buiten kantoortijden! U wordt dan doorgeschakeld naar de medewerker van dienst.

mailicoon icthelpdesk@ru.nl

Privacy by Design

Een korte instructieve video over richtlijnen voor het gebruik van persoonsgegevens door medewerkers van de RU (animatie: Rikkert Veltman)