Registratie verwerking persoonsgegevens

Verwerk je persoonsgegevens? Dan moet hier een registratieformulier voor ingevuld worden. Het FG-bureau houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Daarin is opgenomen wie welke persoonsgegevens gebruikt en met welk doel dit gebeurt. Medewerkers en studenten kunnen zo gebruikmaken van hun privacyrechten, zoals het recht op inzage van hun gegevens.

Moet je een registratieformulier invullen?

Je kan het formulier opvragen via privacy@ru.nl.